Kinderfysiotherapie

KinderFysio4DenBoschIndien u twijfelt of de motoriek van uw kind voldoende is kunt u altijd contact opnemen met de praktijk. Met leuke en specifieke testen wordt dan gekeken of de motoriek leeftijdsadequaat is. Onze kinderfysiotherapeut Anna van Zon helpt u graag verder op onze locatie aan de van Berckelstraat.

Op kinderleeftijd leren we enorm veel, praten, schrijven, lezen, lopen, en fietsen. Als dit niet zo vlot gaat als bij andere kinderen kan dit enorm vervelend zijn. Soms heb je dan een beetje hulp nodig. Onze kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in bewegen en kan dus helpen met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit is heel breed en geldt voor de leeftijd van 0 tot 16 jaar.

Baby
Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen of eenzijdig bewegen. Vaak geldt: hoe eerder het kind wordt behandeld, des te geringer de verstoring van zijn ontwikkeling is.

Peuter en kleuters
Een kleuter kan moeite hebben met het evenwicht en valt steeds om. Of het vangen van een bal is toch wel heel moeilijk. Maar ook het aanleren van veters strikken kan heel lastig zijn. Vanaf deze leeftijd worden deze afwijkingen of achterstanden gesignaleerd. Moeilijkheden die ontstaan, zijn vaak het gevolg van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling.

Schoolgaande kinderen
Niet alle kinderen kunnen even goed meedoen op school of met de gym. Kinderen kunnen moeite hebben met netjes schrijven, vaak hun evenwicht verliezen of laten veel uit hun handen vallen. Ook dit kan een motorische oorzaak hebben en met extra oefening zal dit een stuk beter gaan.

Sportende kinderen
Voor de sportertjes onder ons geldt soms dat ze blessures krijgen of pijnklachten van de gewrichten. Vooral kinderen tijdens een groeispurt zijn extra gevoelig voor blessures. Zij kunnen erdoor gehinderd worden in hun bewegen, sport en spel. Ook dan kunt u bij onze kinderfysiotherapeut terecht. Zij beoordeeld dan wat het beste behandelplan is en gaat samen met u aan de slag om uw kind weer zo snel mogelijk aan het sporten te krijgen.

Kinderfysiotherapie kan ondersteunen bij de volgende punten:

 • Houdingsproblematiek
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Motorische problematiek
 • Obesitas (gewichtsproblematiek)
 • Schrijfproblemen
 • Orthopedische, neurologische en/of aangeboren aandoeningen

Kinderfysiotherapie kan van toepassing zijn bij de volgende leeftijdscategorieën:

 • Zuigelingen ( babytherapie )
 • Peuters & Kleuters
 • Schoolgaande kinderen

Het behandelplan bij kinderfysiotherapie bestaat uit een aantal aspecten zoals:

 • Gesprek: gevraagd wordt naar reden van aanmelding en ontwikkeling van kind tot aanmelding
 • Observatie: motoriek wordt geobserveerd in oefenruimte door middel van spel of opdrachten
 • Bewegingstesten: er worden bewegingstesten afgenomen om kind te vergelijken met leeftijdgenoten
 • Behandeling: oefenen van verschillende vaardigheden

Wanneer overleg of samenwerking nodig wordt geacht met schoolarts, huisarts, leerkrachten of kinderarts kan er een behandelplan worden opgesteld waarin meerdere zorgverleners betrokken worden. Op deze manier kan er een optimale omgeving worden gecreëerd voor de ontwikkeling van uw kind.

Vanwege de vraag naar uitgebreide informatie heeft Fysio 4 Den Bosch een aparte website gemaakt. Graag verwijzen wij u naar onze kinderfysiotherapie website voor uitgebreide informatie. U kunt op de website komen door hier te klikken.