Selecteer een pagina

Tarieven Fysio Fitness

 

Betalingsvoorwaarden
  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Fysio 4 Den Bosch.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.
  • Behandelingen welk niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komt zal aan u persoonlijk gefactureerd worden, en dient door u binnen onderstaand betalingstermijn voldaan te worden.
  • Betaling voor de diensten van Fysio 4 Den Bosch dient u na de factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treed verzuim in en staat het Fysio 4 Den Bosch vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden.