Selecteer een pagina

Spierziekten

Maak nu een afspraak
Wat zijn spierziekten?

Zoals de naam doet vermoeden zijn bij een spierziekte bepaalde spieren in het lichaam aangedaan, waardoor ze niet goed meer functioneren. Enkele bekende spierziekten zijn ALS, polyneuropathie en dystrofie, maar er zijn in totaal wel zo’n 600 verschillende spierziekten bekend.

Een spierziekte kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  • Het ruggenmerg geeft signalen niet goed door aan de zenuwen
  • De zenuw geeft het signaal om te bewegen niet goed door aan de spier
  • De spier ontvangt het signaal om te bewegen niet goed

Veel spierziekten zijn erfelijk en worden pas op latere leeftijd ontdekt wanneer de eerste klachten en beperkingen zich in het lichaam voordoen. Helaas zijn er voor bijna alle spierziekten nog geen medicijnen beschikbaar die de ziekte kunnen genezen.

 

 
Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)ALS spierziekten fysio 4 den bosch


De progressieve neuromusculaire aandoening ALS heeft tot gevolg dat spieren steeds slechter of niet meer functioneren. Omdat de ziekte progressief is, wordt deze na verloop van tijd steeds erger en zullen de bijkomende klachten grotere vormen aannemen. ALS tast uiteindelijk alle spieren in het lichaam aan, behalve de hartspier. Hoewel ALS in de meeste gevallen geen pijn veroorzaakt, brengt het veel dagelijkse beperkingen met zich mee waar patiënten iedere dag mee geconfronteerd worden.

 

Fysiotherapie bij ALS


Om met deze dagelijks beperkingen om te leren gaan kan fysiotherapie een uitkomst bieden. Door de conditie van uw lichaam zo goed mogelijk te houden en dagelijkse taken waar u moeite mee heeft te oefenen, wordt geprobeerd uw levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden ondanks dat uw lichamelijke functies achteruit gaan. De fysiotherapeut zal kijken naar uw eigen situatie en het behandelplan hierop aansluiten.

 

Multiple Sclerose (MS)


Bij Multiple Sclerose is de isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen aangedaan, waardoor signaaloverdracht in deze zenuwen niet goed meer verloopt. Patiënten met MS kunnen daardoor problemen krijgen met mobiliteit, voelen en zien: iets wat een erg grote impact op iemands dagelijks leven heeft.Fysiotherapie bij MS


Fysiotherapie kan mensen met MS helpen revalideren. Afhankelijk van de ernst van de symptomen die u ervaart zal dat fysiotherapeut u begeleiding bieden en helpen omgaan met uw beperkingen en vermoeidheid. Uit onderzoek is gebleken dat oefentherapie hierbij helpt. Oefentherapie helpt ook uw conditie, evenwicht, stijfheid en spasticiteit te verbeteren.

 

Polyneuropathie


Bij patiënten met polyneuropathie worden de zenuwuiteinden in armen en benen op verschillende plekken in het lichaam aangetast. Onder polyneuropathie vallen veel verschillende soorten aandoeningen, die allemaal een andere oorzaak of verloop kunnen hebben. Waar de ene vorm van polyneuropathie erfelijk is, zijn andere vormen dit juist niet. Helaas is de ziekte ongeneeslijk en wordt de oorzaak ervan vaak niet achterhaald.

 

Fysiotherapie bij polyneuropathie


Wanneer zenuwuiteinden aangetast zijn, zullen ze niet meer (volledig) herstellen. Hierdoor neemt uw spierfunctie af en worden uw spieren minder sterk. Het gevolg hiervan is dat u moeite krijgt met bewegen en het lastig kunt vinden om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het risico op vallen wordt groter doordat u moeilijker uw balans en stabiliteit kunt behouden. Om dit risico te beperken zal de fysiotherapeut u helpen uw lichaam sterker en weerbaarder te maken door kracht- en balansoefeningen te oefenen.

 

Spierdystrofie
Spierdystrofie Fysio 4 den bosch spierziekten

Spierdystrofie is een verzamelnaam voor verschillende erfelijke spieraandoeningen waarbij het spierweefsel langzaam aan wordt afgebroken. Verschillende soorten dystrofie zijn o.a. de ziekte van Duchenne, Becker spierdystrofie en FSHD. Hoewel de ziektes onderling kunnen verschillen, hebben ze allemaal spierafbraak met spierzwakte tot gevolg.

 

Fysiotherapie bij spierdystrofie


Hoewel spierdystrofie niet te genezen is, kan fysiotherapie helpen bij de behandeling ervan. Door uw spieren soepel te houden wordt voorkomen dat ze korter en stijf worden. Oefentherapie vormt hierbij een belangrijke behandelmethode.

 

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een behandeling of wilt u graag meer informatie? U kunt contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 073-6140505 of mail naar info@fysio4denbosch.nl.