fbpx
Selecteer een pagina

PARTNER LOCATIE DE DIEZE

Zoals u wellicht al heeft vernomen zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande omtrent de huisvesting van onze therapeuten Niels Lucas & Eus Wagemans. Graag lichten we u nader toe wat de beweegredenen en totstandkoming van dit initiatief zijn.

VERBOUWING

Op het Werfpad 6 te ‘s-Hertogenbosch wordt er momenteel een nieuw Sport-Gezondheidscentrum ontwikkeld genaamd ‘De Dieze’. Initiatiefnemers hiervan zijn sportschool Olympia, pandeigenaren van Werfpad 6 en Fysiotherapie Wagemans. Na jaren van voorbereidingen en bestemmingsplanwijzigingen, vindt de verbouwing van het pand momenteel plaats.

SAMENWERKING

Fysio 4 Den Bosch en Fysiotherapie Wagemans hebben een intensieve samenwerkingsband opgebouwd met betrekking tot de behandeling van verschillende chronische doelgroepen. Hierdoor voelt het voor ons als een logische vervolgstap om het begeleiden van en verder specialiseren in deze doelgroepen op deze locatie onder te brengen.

BEREIKBAARHEID

We hopen zo op een nog betere samenwerking tussen therapeuten onderling en de specialisaties ondergebracht op locatie ‘De Dieze’.
Naast bovenstaande voordelen, hopen we ook een betere bereikbaarheid betreffende parkeren en taxivervoer te kunnen bieden. Zowel omwonenden aan de van Berckelstraat als sommige individuele patiënten ondervinden hier momenteel hinder van.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Op onze website vind u een overzicht met de trainingstijden van Eus en Niels op de nieuwe locatie ‘De Dieze’. Ook vindt u een overzicht van de (deels nieuwe) trainingstijden op locatie van Berckelstraat. Deze zullen van kracht gaan vanaf 1 augustus 2018. Uiteraard kunt u zelf kiezen op welke locatie u wilt trainen; ‘De Dieze’ of ‘Van Berckelstraat’.

Graag vernemen we vóór 1 augustus van u welke therapeut, locatie en trainingstijd(en) uw voorkeur hebben. Dit kunt u doorgeven in de praktijk of via email. Mocht er geen geschikte tijd of mogelijkheid voor u bij staan, dan kijken we graag met u naar een geschikte oplossing.

Betreffende de vergoeding of betaling van zorg of Fysio Fitness verandert er voor u niets. Fysio 4 Den Bosch zal met haar backoffice hier zorg voor blijven dragen. Mochten er toch vragen hierover ontstaan dan vernemen we dat graag van u.

Onze excuses als deze verandering eerder tot verwarring heeft geleid of als u dit voor een lastige keuze stelt. We hopen op uw begrip voor bovenstaande en nieuwe ontstane situatie.

Met vriendelijke groet,

Niels Lucas, Eus Wagemans & Victor Lautenschutz

– link trainingstijden de Dieze
– link trainingstijden van Berckelstraat